Πιστοποιήσεις

Τα καλλυντικά προϊόντα είναι ουσίες  ή μείγματα ουσιών που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με εξωτερικά μέρη του ανθρώπινου σώματος (επιδερμίδα, τριχωτά μέρη, νύχια κ.λπ.) ή με τα δόντια και τους βλεννογόνους της στοματικής κοιλότητας, με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισμό τους, τον αρωματισμό τους, τη μεταβολή της εμφάνισής τους, την προστασία τους, τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση ή τη διόρθωση των σωματικών οσμών. Τα σαπούνια αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα προσωπικής φροντίδας ανήκουν στην κατηγορία των καλλυντικών, και προκειμένου να έχει τη δυνατότητα κάποιος να τα παράγει στην Ελλάδα, απαιτείται άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Το εργαστήριό μας είναι απόλυτα σύννομο, τόσο με την Ελληνική νομοθεσία, όσο και με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εφαρμόζουμε κανόνες ορθής βιομηχανικής πρακτικής σύμφωνα με το ISO 22716:2007.

Έχουμε άδεια δυνατότητας παραγωγής και συσκευασίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) με αριθμό 75383/13.08.14.

Τα προϊόντα μας συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία 1229/2009 και είναι γνωστοποιημένα στην πύλη της Ευρωπαϊκής Kοινότητας (CPNP notification), ενώ για την τεκμηρίωση της ασφάλειας κάθε προϊόντος, έχει γίνει μελέτη και έχει συνταχθεί από υπεύθυνο χημικό επιστήμονα, τεχνικός φάκελος καλλυντικού προϊόντος. Επιπλέον στις ετικέτες κάθε συσκευασίας αναγράφονται τα πλήρη συστατικά με τη διεθνή και την κοινή ονομασία, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας (Lot num) και όλα αυτά που οφείλουμε να αναγράφουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία.

0

eof

adeia-eof

cpnpadeia-eofeof

 

 

 

[/vc_column_t

ext]